Op Pvckopen.nl vindt u een bijzonder rijke range van PVC-producten. Alle benodigdheden voor de constructie van uw afvoer- en leidingsystemen vindt u hier gegarandeerd terug. Een uitzonderlijke aanwinst in ons brede gamma afwateringsputten is daarbij de infiltratieput: ideaal, bijvoorbeeld, voor de opvang van water uit dat ene buitenkraantje bij de achterdeur of het terras.

Regenwater infiltratievoorzieningen

Infiltratieputten behoren tot een breed paradigma van regenwater infiltratievoorzieningen. Dat zijn allemaal constructies die ervoor zorgen dat regenwater - via een afvoersysteem - verzameld wordt en geleidelijk aan in de bodem kan infiltreren.

Bovengrondse infiltratievoorzieningen

Binnen de infiltratievoorzieningen onderscheidt men bovengrondse en ondergrondse voorzieningen (waaronder de putten). Een voorbeeld van een bovengrondse infiltratievoorziening is een wadi, maar ook het gebruik van waterdoorlatende of water passerende verhardingen. Hierbij infiltreert het water de bodem respectievelijk via de voegen of via de (poreuze) stenen zelf.

De infiltratieput als ondergrondse infiltratievoorziening

Infiltratieputten bieden dus een voorbeeld van ondergrondse infiltratievoorziening. Zij doen dat naast grindpalen, infiltratiekratten of infiltratieriolering. In vergelijking met hun collega's, zijn infiltratieputten specifiek gericht op kleinere oppervlakten met een beperkt volume aan (regen)water. Zij verzamelen het water in tanks van enkele kubieke meter en laten het via een infiltratiewand geleidelijk weer infiltreren in de bodem. Door die geregelde infiltratie vermijdt de put ophopingen van slib en andere overlast.

De voordelen van de infiltratieput

Het grote voordeel van deze putten is het feit dat zij niet hoeven te rekenen op de nabijheid van een riool of ander lozingspunt: die is als het ware in hun constructie ingebouwd, inclusief vuilvang en stankslot. Daarom is deze put zo ideaal voor de opvang van water uit kleine buitenkranen gebruikt voor, bijvoorbeeld, tuinbewatering. Infiltratieputten combineren doorgaans een kunststof met een 'harder' materiaal. Zo zijn deze putten tegelijk gemakkelijk te installeren, licht en toch duurzaam.

Uw infiltratieput op Pvckopen.nl

Op Pvckopen.nl vindt u een uitzonderlijk kwaliteitsvolle, direct leverbare put van 20x20 centimeter en 64 centimeter hoog. De put uit zwart PVC wordt gecombineerd met een gietijzeren rand en rooster. Zo zorgt zij voor een ideale combinatie van gemak en kwaliteit.
loadding...