Drainage buis en toebehoren

Op Pvckopen.nl vindt u alles voor de opbouw van uw drainagesysteem: van drainagebuis over drainagegoot tot toebehoren. Specifiek met het oog op uw drainagesysteem presenteert Pvckopen.nl alle mogelijke hulpstukken voor uw regenwaterafvoer.

Wat is drainage?

Via drainage of 'ontwatering' wordt (overtollig) water afgevoerd uit de bodem over en door de grond. Het beoogde resultaat is een verlaging van het waterpeil op de gedraineerde plaats.
 
De term vindt zijn oorsprong in de waterbouw, het waterbeheer en de cultuurtechniek. Hier wordt water afgevoerd via sloten, greppels of drains en naar grote watergangen geleid die voor de 'afwatering' zorgen. Een bekend voorbeeld is de polder.
 

Methoden van drainage

Er zijn twee manieren om te draineren: via het oppervlaktewater of door ondergrondse afvoer. Voorbeelden van bovengrondse drainagesystemen die opereren via het oppervlaktewater zijn greppels, vaarten en boezems. Ondergrondse drainagesystemen worden dan weer geconstrueerd met drainagebuizen.
 

Vindt uw drainagesysteem via Pvckopen.nl

Op Pvckopen.nl vindt u alles voor de opbouw van uw drainagesysteem: van drainagebuis over drainagegoot tot toebehoren. Door ons aanbod van aparte hulpstukken zoals klikmoffen, klikkappen, T-stukken en verloopstukken kunt u uw constructie daarbij handig en gemakkelijk aan elkaar klikken of combineren met een ACO drainagegoot. Dit topmerk drainagegoot is bijvoorbeeld ideaal voor de afvoer van uw zwembadwater.
 

Kokos of PP-vezel

Onze drainagebuizen worden standaard aangeboden op een rol van vijftig meter en met diameters van 50, 60, 65, 80, 100 of 125 millimeter. De omhulsels zijn dikwandig en bestaan uit kokos (ten behoeve van schoonzand) of PP-vezel (ten behoeve van veengrond of zware kleigrond).
 
Deze omhulsels zorgen ervoor dat uw drainagebuis vrij blijft van verstoppingen. Hun geprofileerde wand zorgt ervoor dat zij weerstaan aan hoge gronddruk. Al onze buizen zijn licht, gemakkelijk in gebruik en geschikt voor zowel tuinen, paardenbakken, weilanden en sportvelden als voor woningen, kelders of garages.
 
Met onze drainage kalen kunt u, tot slot, uw drainagesysteem naar een riool of sloot afvoeren (de blinde kaal) of net gebruiken voor de irrigatie van, bijvoorbeeld, uw tuinbeplanting (de geperforeerde kaal).
PVCKOPEN.NL - de leverancier voor uw drainagesysteem
loadding...